Toplumumuzda halen sürmekte olan bir gelenek vardır. Çok eski çağlardan bugüne kadar süreçte kızlarımı, kadınlarınız, özellikleri anne ve ninelerimiz başörtüsü olarak yazma kullanmaktadırlar. Bir giyim eşyası ve aynı zamanda bir süslenme ögesi durumunda olan yazmalar bu ikinci işlevlerinden ötürü aynı zamanda harika birer sanatsal tasarım ürünü olmakta ve öyle kabul edilmektedir. Zaten çok eski zamanlardan modern zamanlara kadar canlılığını koruması da bu nedenledir. Yazma modelleri dendiğinde aklımıza gelen zengin çeşitlilik de köklü kültürümüzün bir başka yansıması durumundadır.

Yazmaların Tarihten Bugüne Gelişim Çizgileri

Yazmaların gelenek içindeki gelişimine bakıldığında ilgi çekici aşamalarla karşılaşırız. Her kadın beğendiği ve ilgi duyduğu yazma modelini elde edebilme adına nice çabaya girişmiştir. Bu çaba, o modeli elde ediş kadar, birçok sosyal ilişkinin ve nice dostlukların da oluşmasına veya gelişmesine yol açmıştır. Sakin ve durağan bir toplumdan bugünkü hareketli ve çok yoğun modern hayata ulaşan yazmalar artık otantik çizgilerine ilaveten ticari bir  eksen de kazanmışlardır. Böyle olunca bugün için yazma modelleri hem otantik ve hem de modern etkilerle biçimlenmektedirler.

Eskiden beri yazmalara sevip seçtikleri yazmalara yine yakıştırdıkları renklerle iğne oyaları yapan kadınlarımız bu sayede güze, şık ve dolayısıyla çekici hale gelen yazmalarını günün her saatinde severek kullanmaktadırlar. Yazmalar da kadınlarımız için  başörtüsü olmanın yanı sıra aynı zamanda giyim kuşamda vazgeçilmez aksesuarlar durumuna gelmiş bulunmaktadır.

El Emeği Göz Nuru Yazmalar

El emeği göz nuru olarak nitelendirilen yazmalar bu sıfatları birkaç kere hak eden bir çaba ve çalışmanın sonucu üretilirler. Özellikle geleneksel dokuda bu daha da belirgin bir  durumdu. Anneler ve nineler satın aldıkları yazmaların kenarlarına bütün duygu ve hayallerini resmeder gibi büyük dikkat ve özenle iğne oyaları işlerlerdi. Bu çok değerli ürünler sonuçta  gelinlik kızların çeyizlerine konur ve o genç kız evleninceye kadar devredilecek bir zenginlik ve miras olarak özenle saklanırdı.

Modern Zaman Yazmaları ve Oyaları

Değişen ve gelişen bugünün dünyasında ise yazmalar bu geleneksel çizginin yıpranmasına karşılık yine gelişen teknoloji ve artan talep doğrultusunda daha yeni ve modern araçlarla üretilip yine son model teknolojik tekstil tezgahlarında üretilen oyalarla süslenir olmuştur. Değişen bu yapıya rağmen değişmeyen ise yazma modelleri konusunda giderek daha da çeşitlenmenin artması olgusudur. Ve yazma modelleri eskisi kadar çekici ve etkileyici durumdadır.

Ama son olarak şu hususu bir gerçek ve aynı zamanda bir dilek olarak belirtmeliyiz: Her şeye rağmen yazma kültürü ve oyaları geleneğini sürdüren kadınlarımız ve aynı biçimde öğrenmeye gayret eden genç kızlarımız var. Sayılarının daha artmasını diliyoruz. Çünkü modern tezgahlarda üretilen yazma ve oyaları yanın da az da olsa otantik yazma modelleri ve kültürü de sürdürülmelidir. Bu da apayrı bir toplumsal ödevimizdir.

Medya ve İçerik Destekçimiz: www.aypiajans.com

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.